پست الکترونیک: roshd@miau.ac.ir 

 

     

شماره تلفن: 07143311155

 

   

شماره نمابر: 07143311148

 

 آدرس: کیلومتر 3 بولوار مرودشت-تخت جمشید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت- کد پستی:  13119-73711