• تامين فضای کاری مطلوب و خدمات مربوط به زیرساخت‏های فیزیکی با امکانات اولیه اداری و رایانه‏ ای
 • ارائه خدمات کارگاهي و آزمايشگاهی
 • ارائه خدمات آموزشي به واحدهای فن‏اور
 • ارائه خدمات ارتباطی، اطلاع‏ رسانی و اینترنت پرسرعت
 • ارائه مشاوره‏ های حقوقی، مالی، اعتباری ،پروژه‏ یابی و بازاریابی
 • امکان برگزاری جلسات، سمینار، کنفرانس و نمایشگاه در مرکز رشد
 • ارائه محصولات شرکت‏ها به سایر شرکت‏ها و ادارات متقاضي
 • تبلیغات کلی مرکز رشد که به معرفی واحدهای فن‏اور منجر می‏گردد
 • تلاش برای فراهم آوردن حمایت‏های قانونی جهت تسریع رشد واحدهای مستقر در مرکز
 • شناسایی منابع مالی و جذب سرمایه‏ گذاران و دریافت تسهیلات مالی و اعتباری
 • تسهیل در جذب اعتبارات مصوب طرح‏ها و پروژه‏ های تحقیقاتی
 • برقراری ارتباط با مراکز دانشگاهی، پژوهشی، پارک‏های علم و فناوری و مراکز رشد

      •افزایش توان رقابت

 

 

حمایت ها >