دوره رشد مقدماتی (Preincubation period)

دوره ای است حداکثـر 6 ماهه، که در آن به افراد یا گروه‎‏های مستعدی که دارای ایده‎‏های نوآورانه صنعتی یا خدماتی هستند، مشاوره لازم جهت آشنایی با بازار، تشکیل گروه کاری، تثبیت ایده و کسب هویت حقوقی مستقل عرضه می‎‏شود. زمان این دوره تا 9 ماه قابل افزایش است. به واحد پذیرش شده در دوره رشد مقدماتی، "هسته فناور" گفته می‎‏شود.


      • حداکثر بودجه قابل اختصاص در این مرحله در صورت ارائه توجیه اقتصادی طرح و تأیید آن در شورای مرکز رشد مشخص خواهد شد.

      • مکان اختصاص داده شده به هر واحد متناسب با نظر شورا خواهد بود و متعاقباً اعلام خواهد شد.

      • اعتبار تخصیص یافته توسط مرکز رشد جهت کارهای کارگاهی و آزمایشگاهی، ثبت شرکت، ثبت اختراع یا ابتکار، تبلیغات و خدمات می‏‎شود.