شرایط پذیرش در مرکز

داشتن ايده محورى: ايده محورى، ایده تولید محصول یا خدماتی است كه مى خواهيد طى مدت استقرار در مركز رشد ايجاد كنيد و يا توسعه دهيد .
نوآورى فن‏ آورانه: تحقق ايده محورى مستلزم نوآورى در حوزه فن‏ آورى باشد .
داشتن طرح كسب و كار براى ايده محورى: اين طرح، علاوه بر تشريح ابعاد و ارزش علمى-فنى ايده محورى، اقتصادى بودن سرمايه گذارى بر روى آن را توجيه مى كند .
داشتن گروه كارى: حضور تمام وقت حداقل 2 نفر دانش آموخته مقطع كارشناسى (داراى تخصص مرتبط با ايده محورى) در گروه كارى ضرورى است (توضيح: گروه كارى مى‌تواند يك شركت ثبت‌ شده يا هسته اوليه شركتى باشد كه در آينده نزديك به ثبت خواهد رسید)
داشتن شخصيت حقوقي: متقاضيان در دوره رشد و یا عضویت در هیات علمی دانشگاه باید دارای شخصیت حقوقی باشند.

 

مدارک پذیرش در مرکــز ◄